Skip to main content

Haládiková Martina

A Modori Pedagógiai és Kulturális Akadémia végzőseként a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen folytattam tanulmányaimat pedagógia és nevelői szakon. Később gyógypedagógiával és a szociálpedagógiával bővítettem a szakom.

Érsekújvárban a Hradná utcai alapiskolában dolgozom. A gyakorlatban elsősorban a nem hagyományos tanítási módszerekre összpontosítok, valamint az élmény alapú oktatást részesítem előnyben. Ez annyira lenyűgözött, hogy ezen a területen továbbképeztem magam. Képesítést szereztem az élmény alapú oktatás, a proszociális magatartás a nevelésben és oktatásban, valamint a népi hagyományok és mesterségek az oktatásban témakörökben. Életre szóló szenvedélyem a folklór, vezetem az iskolai folklóregyüttest, amely sok lelkes és új tagot számlál.

Meggyőződésem, hogy nagyon fontos a kellemes légkör megteremtése, a jó emberi kapcsolatok kialakítása, valamint annak fenntartása a gyermekközösségben. Fontos továbbá a jó együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermekekkel is. Eltökélt szándékom, hogy minden tapasztalatomat és képességemet átadjam pedagógustársaimnak. Hiszem, hogy közösen gazdagítjuk iskoláinkon az oktatást, érzelmileg telített környezetet teremtünk a tanulók számára, felébresztjük bennük a bölcsesség és jó felé irányuló kreativitást.