Preskočiť na hlavný obsah

Martina Haládiková

Ako absolventka pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre som pokračovala štúdiom na Ukf v Nitre v odbore pedagogika a vychovávateľstvo. Svoje profesijné obzory som neskôr rozšírila o špeciálnu pedagogiku a sociálnu pedagogiku.

Pôsobím na základnej škole na Hradnej ulici v Nových Zámkoch a v praxi sa zameriavam predovšetkým na netradičné formy vyučovania a vzdelávanie formou zážitku, čo mi učarovalo natoľko, že v tejto oblasti som sa počas môjho pôsobenia v školskom prostredí aj ďalej vzdelávala. Som držiteľkou certifikátov, ako je napríklad zážitkové vyučovanie, prosociálne správanie vo výchove a vzdelávaní, či ľudové tradície a remeslá v edukácii. Mojou celoživotnou vášňou je folklór ktorý vnášam do povedomia žiakov aj prostredníctvom školského folklórneho súboru, ktorý si získal mnoho nadšencov a členov.

Mojím presvedčením je, že v kolektíve detí je veľmi dôležité vytvorenie a udržanie príjemnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov, ako aj kooperácia intaktného kolektívu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Všetky moje osvedčené skúsenosti a zručnosti som odhodlaná odovzdávať svojím kolegom-pedagógom. Verím, že spoločne budeme obohacovať edukáciu na našich základných školách a vytvoríme žiakom citovo sýtené prostredie a prebudíme v nich tvorivosť smerujúcu k užitočnej múdrosti a k dobru.