Preskočiť na hlavný obsah

O nás

Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n. o. sa stál partnerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v projekte Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU) pre región Nové Zámky a Šaľa.

Našim cieľom je sprevádzať, podporovať a pomáhať všetkým pedagógom v ich profesijnom rozvoji tak, aby rozširovali svoj potenciál a aby sa všetci ich žiaci učili s chuťou, nasadením a mali dobré výsledky. Prostredníctvom mentoringu, workshopov, sieťovania a iných foriem chceme byť oporou pedagógov na ceste zmien a kontinuálneho zlepšovania.

Mentoring

Za najdôležitejšiu oblasť podpory učiteľov považujeme mentoring. Práve vďaka nemu totiž dokážeme poskytnúť cielenú pomoc šitú na mieru na základe individuálnych potrieb a podmienok mentorovaného. Mentoring teda nie je prostriedkom kontroly, či hodnotenia práce pedagóga. Jeho sila spočíva v odhaľovaní a rozvíjaní potenciálu.

Čo vám môže priniesť mentoring?

Poskytujeme individuálny, či skupinový mentoring pre začínajúcich ale aj skúsených pedagógov a individuálny mentoring pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov. V mentoringovom programe pôsobia vyškolení mentori, učitelia z komárňanského regiónu.

Mentora si môžete vyžiadať prostredníctvom nasledovného formulára. Jediné, čo potrebujete dať, je váš čas a dôvera.

Workshopy

Ďalším prvkom, ktorý ponúkame pedagógom na ceste ich rastu je súbor workshopov, z ktorého si učitelia môžu vybrať podľa vlastných preferencií alebo dokážeme zostaviť workshopy podľa individuálnych požiadaviek škôl. Zameriavame sa aj na oblasti, ktoré vychádzajú z požiadaviek MŠVaŠ SR: kurikulum, inklúzia, digitalizácia a inovácie.

Štruktúra workshopov je zostavená tak, aby účastníci získali čo najviac praktických poznatkov a zručností. Garantujeme, že hneď po ich absolvovaní, budú účastníci vedieť všetko zúročiť vo výchovno – vzdelávacom procese.

Sieťovanie

Prostredníctvom nášho centra prepájame pedagógov, školy, zriaďovateľov a rôzne inšitúcie, aby sme sa vzájomne inšpirovali dobrou praxou, riešili spoločné príležitosti a problémy škôl v komárňanskom regióne a budovali otvorené školy. To všetkom s dopadom na zmysluplné učenie sa žiakov.