Skip to main content

Keresztesi Ildikó

Jelenleg több éve a farkasdi Alapiskola igazgatójaként dolgozom. Tanítói pályafutásomat ebben az iskolában kezdtem 2000-ben alsó tagozatos pedagógusként.

Mindenekelőtt céltudatos, határozott, kommunikatív, bátor és kitartó ember vagyok. Erős akaratom és türelmem van. Hajlandó vagyok kockáztatni a munkahelyemen. Kitartóan küzdök az alulteljesítés ellen. Optimista és kitartó vagyok, tele energiával és pozitív életérzéssel. Kiegyensúlyozottan tudom kezelni a krízishelyzeteket, és nem csak magamat, hanem a körülöttem lévőket is motiválom. Az iskolán kívüli dolgokat is fontosnak tartom, folyamatosan inspirál a környezetem.

Munkám során nagy hangsúlyt fektetek azoknak a módszereknek az alkalmazására, melyek az órákat kellemesebbé és hatékonyabbá teszik. Angoltanárként kiemelt feladatomnak tartom a tanulók kommunikációs készségeinek fejlesztését. Aktívan használom az információs és kommunikációs technológiákat. Részt vettem az Igazgatói Akadémián a Comenius Intézet (CEEV Živica), az EDUin Oktatási Információs Központ, a Szlovákiai Gyermekalapítvány és a MESA10 szakértőivel. Témák: önismeret, vezetési és vezetői készségek, csoporton belüli dinamika és kapcsolatok a kollektívában, kommunikáció és az iskola jövőképének és küldetésének teljesítése a 21. században. Rendszeresen részt veszek szakmai fejlődési szemináriumokon és képzéseken, és lelkesen támogatom őket.

Arra szeretném ösztönözni a tanítókat, hogy legyenek nyitottak a változásra, szeretném átadni azokat a készségeket, képességeket, amelyeket elsajátítottam. Segíteni felfedezni erősségeiket, és lehetőséget kínálni a fejlődésre.

,,Aki nem akar változtatni, azon senki sem segíthet! Aki tényleg akar változtatni, azt semmi és senki nem képes megállítani!”