Preskočiť na hlavný obsah

Ildikó Keresztesi

V súčasnosti niekoľko rokov pôsobím ako riaditeľka Základnej školy s VJM vo Vlčanoch. Začala som svoje pedagogické pôsobenie na tejto škole v roku 2000 ako učiteľka prvého stupňa.

Som predovšetkým cieľavedomá, odhodlaná, komunikatívna, odvážna a vytrvalá so zmyslom pre humor. Mám pevnú vôľu a trpezlivosť. Som ochotná riskovať v práci. Vytrvalo bojujem proti nedostatočnému výkonu. Som optimistická a vytrvalá, plná energie a pozitivizmu. Dokážem s rozvahou zvládať krízové situácie a motivovať nielen seba, ale aj ľudí okolo seba. Vnímam aj veci, ktoré sa dejú mimo školy, neustále sa inšpirujem okolím. Pri svojej práci kladiem veľký dôraz na aplikovanie vyučovacích metód, ktoré robia hodiny príjemnejšími a efektívnejšími.

Ako učiteľka anglického jazyka považujem rozvoj komunikačných zručností žiakov za svoju prioritu. Aktívne využívam informačné a komunikačné technológie. Zúčastnila som sa na Akadémii riaditeľov s odborníkmi z Komenského inštitútu (CEEV Živica), Informačného centra o vzdělávaní EDUin, Nadácie pre deti Slovenska a MESA10. Témy: sebapoznanie, manažérske a líderské zručnosti, vnútro-skupinová dynamika a vzťahy v kolektíve, tvorba, komunikácia a napĺňanie vízie a poslania školy v 21. storočí. Pravidelne sa zúčastňujem a nadšene podporujem semináre a školenia v rámci profesijného rozvoja.

Chcem motivovať učiteľov k otvorenosti voči zmenám a odovzdávať spôsobilosti, ktoré som sama nadobudla. Pomôcť im objavovať ich silné stránky a ponúknuť priestor na zlepšenie.

„Nikto nemôže pomôcť tomu, kto nechce zmenu! Ak naozaj chceš zmenu, nič a nikto ťa nemôže zastaviť.“