Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EDUšnúra

Aktualizované 2023.10.15.

Namotajte sa s nami počas EDUšnúry na množstvo zaujímavých podnetov, ktoré si môžete odniesť do svojej praxe. Srdečne vás pozývame v mesiaci október na nasledovné workshopy:

Rozvoj harmonickej osobnosti vo výchovno – vzdelávacom procese prostredníctvom umenia

Hudba, zážitok, aj vzdelávanie? Áno, všetko (jedným ťahom) pod jednou strechou prostredníctvom harmónie v umení.

Termín: 24.10.2023 o 14:00 hod.

Expedícia na horu KR 2026 m.n.m.

Workshop pre vedenia škôl, v ktorom sa zameriame na to, ako prinášať zmeny do zborovne, prečo je dôležitý pedagogický leadership a akú konkrétnu podporu ponúka RCPU pri zavádzaní kurikulárnej reformy. Odporúčame, aby sa workshopu zúčastnila dvojica z vedenia školy, teda riaditeľ školy + zástupca školy.

Termín: 26.10.2023 o 9:00 hod.

Myslím, teda som

Prevedieme vás základom konštruktivistického prístupu vo vyučovaní, modelovou hodinou, ukážeme si, ako si takú hodinu zostaviť a ponúkneme aj ďalšie tipy na profesijný rozvoj v danej problematike.

Termín: 26.10.2023 o 14:00 hod.

Motivácia žiakov vo výchovno – vzdelávacom procese – čo dajú žiakom známky do života

omplexný pohľad na problematiku motivácie žiakov základných škôl. Porovnanie konceptov sumativneho a formativneho hodnotenia.

Termín: 27.10.2023 o 14:00 hod.

Všetky ponúkané workshopy v rámci EDUšnúry sa budú realizovať v priestoroch ZŠ Mostná Nové Zámky. Pre realizáciu workshopu je potrebné, aby sa prihlásilo aspoň 15 účastníkov (pedagógov) z regiónu Nové Zámky – Šaľa. Budeme radi, ak oslovíte kolegov, ktorých by ponúkané témy mohli zaujať a pridali by sa k nám. Prihlasovanie je otvorené do 20.10.2023.

Prihlasovanie

Aktualizované 2023.10.15.