Preskočiť na hlavný obsah

Ildikó Bresťák

Pracujem na gymnáziu ako učiteľka anglického a španielskeho jazyka s rozšírenou aprobáciou slovenský jazyk. Okrem učenia som okúsila množstvo iných oblastí, kde som získala cenné skúsenosti. Učenie je však moja celoživotná láska, vnímam to ako moje poslanie. Mojim heslom je “Každý študent sa vie učiť. Len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom.”

Ako mentorka sa snažím byť oporou kolegom, ktorí si svoju cestu k hodnotnému vzdelávaniu žiakov ešte budujú, ale aj učiteľom, ktorí už veľa rokov investujú čas a úsilie do svojej práce a možno teraz sami potrebujú povzbudenie, nasmerovanie či reštart vo svojom povolaní. Svojim mentees chcem vytvoriť bezpečné a inšpirujúce prostredie, aby sa vo svojej práci cítili vypočutí a pochopení. Myslím si, že iba ten učiteľ, ktorý sa vo svojej práci cíti sebaisto, dokáže účinne rozvíjať svojich žiakov.