Preskočiť na hlavný obsah

Ildikó Sáska Nagy

Volám sa Ildikó Sáska Nagy, vyštudovala som Hungarológiu a v rámci toho som sa špecializovala na rómsku kultúru a na zvyky súvisiace so ženami. Po narodení svojej dcéry som sa zamestnala, ako učiteľka na špeciálnej základnej škole. Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a snažila som sa, aby sa žiaci cítili pri mne milovaní a prijatí. Naučila som sa od nich veľa o láske, o úprimnosti a prijatí. Moje motto: „Deti si nepamätajú, čo sa ich snažíte naučiť. Pamätajú si, akí ste.” (J.Henson)

Za svoje poslanie považujem podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich integráciu do spoločnosti/vzdelávacieho procesu. Ako mentorka sa snažím podporovať učiteľov, ktorí uviazli vo svojom osobnom alebo profesionálnom rozvoji, ktorí potrebujú povzbudenie a podporu. Urobím všetko pre to, aby som podporila a pomohla svojim kolegom a ostatným učiteľom.