Preskočiť na hlavný obsah

Dominika Tuššová

Absolvovala som vysokoškolské štúdium predmetov anglický jazyk a literatúra a hudobná výchova na UKF v Nitre a rozširujúce štúdium o didaktiku anglického jazyka pre mladší školský vek na UK v Bratislave. Istý čas som pracovala i v zahraničí, kde som sa zúčastnila i na odbornej stáži na univerzite v Cambridgi.

S viac ako 15-ročným pôsobením v školstve vnímam svoju prácu ako hlboké poslanie, riadiac sa slovami: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.“ Svojou prácou sa snažím inšpirovať žiakov k aktívnemu prístupu k učeniu. Som oddaná hľadaniu nových ciest a riešení, pričom sa vyhýbam výhovorkám. Moja vášeň pre digitálne technológie a inovatívne vyučovacie metódy mi umožňuje vytvárať stimulujúce vzdelávacie prostredie. Milujem tiež hudbu a šport, ktorými sa nechávam inšpirovať.

Inšpiráciou v mojom živote je mi i tento citát: „Vzdelávanie je svetlo, ktoré osvetľuje cestu k poznaniu a múdrosti.“

Rada sa vzdelávam, pretože chápem, že proces učenia je nekonečným zdrojom rastu a obohatenia sa. Vzdelávanie mi dodáva sebavedomie, nové perspektívy a nástroje, ako neustále zdokonaľovať svoju pedagogickú prácu. Je to cesta, ktorá ma obohacuje a napĺňa.

V roli školského mentora sa zameriavam na podporu učiteľov pri hľadaní vlastných stratégií, ktoré im pomáhajú zotrvávať vo svojom poslaní aj v ťažkých chvíľach. Mojou úlohou je poskytovať im pomoc pri nachádzaní ciest cez prekážky a udržiavanie pozitívneho pohľadu na ich prácu. Som vďačná za možnosť byť súčasťou tejto cesty objavovania radosti z učenia.