Preskočiť na hlavný obsah

Hortenzia Jónás

Volám sa Hortenzia Jónás, učiteľka na primárnom stupni Základnej školy s materskou školou Lajosa Turczela v Salke. Pri svojej práci dbám najmä na rozvoj detského čítania s porozumením, pričom rada uplatňujem a hľadám všetky dostupné metódy a nápady. Za dôležité považujem aj inteligentné využívanie informačných technológií (IKT) a vždy dbám na to, aby som ich na hodinách používala v správnom čase a v správnom množstve.

Jedným z výrazných profilov našej školy je zachovávanie tradície, preto s nadšením podporujem využívanie ľudových rozprávok vo vyučovacom procese. Som lídrom v koordinácii podujatia Deň rozprávok pre ročníky 1-9, ktorý je medzi deťmi čoraz obľúbenejší. Som veľmi odhodlaná podporovať študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a uľahčovať ich integráciu. Posledné dva roky som pravidelne pripravovala pracovné listy zo všetkých predmetov, no obzvlášť náročné bolo vytváranie pracovných listov pre autistických žiakov.

Svoje vedomosti sa snažím stále rozširovať, pretože verím, že najdôležitejšie je, aby moji žiaci chodili do školy s radosťou a záujmom.