Preskočiť na hlavný obsah

Rolanda Hanza

“Mám krásny život, lebo moje povolanie je aj mojou vášňou. Som učiteľka, venujem pozornosť deťom. Dotýkajú sa môjho najvnútornejšieho vnútra. Strhnú ma so sebou, fascinujú ma. Ich vývoj je ako vývoj stromov: skrytý.” (Klára Kokas)

Devätnásť rokov som pôsobila v školstve na Slovensku ako učiteľka spevu a hudby. Mojím cieľom bolo vždy poskytovať hodiny, ktoré vytvárajú bezpečné prostredie, založené na vzájomnom rešpekte, bohaté na kreativitu, bohaté na skúsenosti a hodnoty. Snažila som sa, aby bol spoločne trávený čas pre všetkých osviežujúci. Momentálne pôsobím ako dirigentka detského speváckeho zboru v Budapešti v Superar Music Foundation, učím taktiež spev vo Vox Canto Tanoda v Štúrove, ktorý som sama založila, vediem hudobný krúžok Kokasovou metódou. Spievam v Zbore maďarských učiteľov Lajosa Vassa na Slovensku. Súhrn týchto aktivít ma oslobodzuje, očaruje, rozvíja a napĺňa môj život.

Veľkú príležitosť v mojej ďalšej práci vidím vo výučbe umenia na vysokej úrovni. S jej pomocou môžeme položiť základy pre budúcnosť, ktorá je duchom bohatšia, citlivejšia a pozornejšia. Hľadám inovatívne, alternatívne vyučovacie metódy, ktoré sa dajú uplatniť a fungovať v školstve. Snažím sa nadviazať harmonické, konštruktívne a čestné vzťahy. Za dôležité považujem starostlivosť o fyzické a duševné zdravie učiteľov. Verím, že sebaprijatie a zodpovednosť majú podporný a motivačný vplyv na naše životné prostredie. Na to je nevyhnutné nájsť svoj vlastný hlas, pretože ním sa prejavuje naša duša. Tak mu dajme priestor, nech znie a nech sa prejaví. Počas mojej mentorskej práce chcem tiež pomôcť každému nájsť a začuť svoj vlastný jedinečný hlas a skutočné bytie.