Preskočiť na hlavný obsah

Slávka Mihaliková

Pracujem ako učiteľka cudzích jazykov na základnej škole. Výchovu a vzdelávanie vnímam z dlhodobej perspektívy. Rešpektujem zásady Etického kódexu učiteľa. So svojou prácou som spokojná, ale zároveň cítim, že sa potrebujem ďalej vzdelávať, byť otvorená novým výzvam, neustále na sebe pracovať. Zaujímajú ma názory žiakov a kolegov na môj spôsob výučby. Spätnú väzbu považujem za kľúčovú.

Žiakom sa snažím ponúkať podnety, aby hľadali ten najvhodnejší postup, pokúšali sa kriticky myslieť a zažívali pocit úspechu z vlastnej činnosti.

Počas pedagogickej praxe som sa zúčastnila viacerých vzdelávacích kurzov. Medzi najzaujímavejšie patrí Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov.

Mentoring vnímam ako cestu, ktorej cieľom je spokojný učiteľ. Učiteľ si zaslúži pociťovať pohodu, prežívať radosť, cítiť sa psychicky odolný a emocionálne stabilný. Myslím si, že ak je učiteľ pripravený, potom sú jeho žiaci v škole šťastní.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ – Ján Amos Komenský