Preskočiť na hlavný obsah

Zuzana Juríková

Práca s deťmi bola mojim veľkým snom už od detstva. Vyštudovala som učiteľstvo v aprobácii dejepis a občianska náuka. Už 15 rokov pôsobím na Základnej škole na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch. Učenie ma neustále baví a robím to s nadšením. Nadchýna ma história a snažím sa napomáhať i žiakom odhaľovať jej veľkoleposť.

V živote sa usilujem nachádzať to pozitívne, tak ako v deťoch i v ľuďoch okolo seba. Pri svojej práci si na ľuďoch vážim láskavosť, úprimnosť, tolerantnosť a schopnosť empatie. Mentoring vnímam ako možnosť pomôcť učiteľom k sebapoznaniu, príležitosť posunúť sa na ceste osobným i profesijným životom, vďaka sebarozvoju a hľadaniu nových možností.

Práca s deťmi a mládežou je zmysluplná a dôležitá, hoci aj občas náročná, zároveň človeka obohacuje a dodáva mu životnú energiu. Myslím si, že veľmi dôležitá je v práci učiteľa radosť z učenia. Objaviť také metódy a formy, ktoré pomáhajú byť nadšeným pedagógom, ktorý vidí progres svojich žiakov. Mojou túžbou je, aby žiaci chodili do školy radi, aby ich vyučovanie bavilo a aby to, čo v škole získajú, považovali za zmysluplné a podstatné pre ich ďalší život.